Chór Miasta Białegostoku


logoCMB.jpg


Dyrygent  - dr Anna Stankiewicz

AnnaStankiewicz.jpg

Jest absolwentką Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie Filia w Białymstoku, gdzie ukończyła Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny (Wychowanie Muzyczne, o specjalności prowadzenie zespołów wokalno-instrumentalnych) w klasie dyrygowania prof. Bożeny Violetty Bieleckiej. Doktor w dziedzinie sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej kompozycja i teoria muzyki, specjalność: teoria muzyki. Podczas studiów była korepetytorem Chóru Politechniki Białostockiej, a także śpiewała w Białostockim Chórze Kameralnym „Cantica Cantamus”. Ukończyła Studium Wychowania Muzycznego Carla Orffa, studia podyplomowe Sztuka oraz Wiedza o kulturze, a także Nauczanie Przedmiotów Ogólnomuzycznych w Szkole Muzycznej I st. Jest wykładowcą białostockiego Wydziału Instrumentalno- Pedagogicznego UMCF w Warszawie. Za osiągnięcia w pracy dydaktyczno - wychowawczej oraz artystycznej otrzymała Brązowy Krzyż Zasługi, Medal KEN, Nagrodę Podlaskiego Kuratora Oświaty, dwukrotnie Nagrodę Prezydenta Miasta Białegostoku, Nagrodę Przewodniczącego Rady Miejskiej dla nauczycieli animatorów kultury oraz dwukrotnie Nagrodę Dyrektora XI Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku. Obecnie dyrektor 28 Szkoły Podstawowej nr 28 im. K. I. Gałczyńskiego w Białystoku.


2. Dyrygent  - dr hab. Marta Wróblewska

martawroblewska.jpg

Absolwentka Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina Kierunku Wychowanie Muzyczne w klasie dyrygowania prof. Violetty Bieleckiej (2000) oraz Kierunku Wokalistyka w klasie śpiewu solowego prof. Cezarego Szyfmana (2009). Oba kierunki ukończyła z wyróżnieniem. W roku 2012 otrzymała stopień doktora, zaś w roku 2018 doktora habilitowanego w dyscyplinie artystycznej wokalistyka. Obecnie jest adiunktem na białostockiej Filii UMFC oraz nauczycielem dyplomowanym śpiewu w Zespole Szkół Muzycznych w Białymstoku.

Marta Wróblewska prowadzi ożywioną działalność solistyczną. Koncertowała w kraju i zagranicą (Andora, Belgia, Francja, Hiszpania, Niemcy, Węgry, Włochy, Litwa, Białoruś). Występowała m.in. u boku Kevina Kennera, Andrew Parrotta, Vincenta Dumestre’a. Ponadto ma w dorobku ponad 100 utworów kantatowo–oratoryjnych, pieśni oraz partie operowe. Dokonała wielu prawykonań. W roku 2014 artystka nawiązała współpracę z Białostockim Teatrem Lalek wykonując partie solowe w operach marionetkowych „Kantata o kawie” J.S. Bacha oraz „Bastien und Bastienne” W.A. Mozarta. W roku 2005 otrzymała Puchar Rektora Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie jako laureatka I miejsca VI Konkursu Moniuszkowskiego Pieśń Wieczorna. Zasiada w jury konkursów wokalnych
i chóralnych.

Jest ceniona jako solistka i kameralistka zwłaszcza wśród zespołów specjalizujących się w wykonawstwie muzyki dawnej. Wielokrotnie koncertowała z orkiestrą barokową Concerto Polacco, Ars Nova, Subtilior Ensemble, Diletto oraz Ensemble QuattroVoce, którego jest kierownikiem artystycznym. Współpracowała z zespołami: Le Poème Harmonique, Arte dei Suonatori, Il Tempo, Capella Cracoviensis, Ensemble Hildebrandt 1719, Goldberg Baroque Ensemble i Bornus Consort. Brała udział w prestiżowych festiwalach, m.in. w: Festival de Musica Antigua de los Pirineos (Hiszpania), Festiwalu Muzyki Dawnej im. Św. Kazimierza (Litwa), Festiwalu w Ambronay (Francja), Misteria Paschalia, Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Sakralnej Gaude Mater, Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Dawnej im. J. Sleńdzińskiej, Starosądeckim Festiwalu Muzyki Dawnej, Festiwalu Oper Barokowych „Dramma per musica”, Moniuszkowskim Festiwalu Podlasia oraz licznych cyklach koncertowych, m.in.: Arcydzieła muzyki oratoryjno-kantatowej, Muzyka Mistrzów Baroku, Aria w Galerii.

Występowała z wieloma zespołami orkiestrowymi (Orkiestra Opery i Filharmonii Podlaskiej, Łomżyńska Orkiestra Kameralna, Suwalska Orkiestra Kameralna, Toruńska Orkiestra Symfoniczna, Capella Bydgostiensis, Capella Cracoviensis oraz Sinfonia Viva)
pod batutą m.in.: Massimiliano Caldiego, Michała Klauzy, Marcina Nałęcz-Niesiołowskiego, Jana Miłosza Zarzyckiego i Janusza Przybylskiego.

W roku 1998 nagrała program dla TV Białystok Moja Muzyka. Ma w dorobku około trzydziestu płyt kompaktowych – solowych i kameralnych  (DUX, Acte Préalable, Musicon). Niejednokrotnie były one nominowane do nagrody polskiego przemysłu fonograficznego Fryderyka, m.in. płyta z utworami Z. Stojowskiego –  Kantata Modlitwa za Polskę, nagrana przez Chór i Orkiestrę Opery i Filharmonii Podlaskiej która w 2009 roku została wyróżniona przez brytyjski magazyn Gramophone. Natomiast płyta Pieśni Kurpiowskie Szymanowski Górecki Moryto nagrana przez Chór OiFP, na której wykonuje partie solowe została uhonorowana Nagrodą Fryderyk 2009 w kategorii Fonograficzny Debiut Roku.

Artystka w roku 2018 została Laureatką Stypendium Artystycznego Prezydenta Miasta Białegostoku oraz Nagrody Przewodniczącego Rady Miasta Białystok dla Nauczycieli – Animatorów Kultury, zaś w roku 2019 otrzymała odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.


Korepetytor  - mgr Ewa Głażewska-Kalenik

ewaglazewskakalenik.jpg

Wykształcenie:

 • w 2000 r. ukończyła XI Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku.
 • w 2002 r. zdobyła tytuł zawodowy Państwowej Szkoły Muzycznej II st. w B-stoku, muzyk instrumentalista, specjalizacja w z kresie gry na flecie.
 • w 2005 r. ukończyła Akademię Muzyczną im. F. Chopina w Warszawie, Filię w Białymstoku, Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny, kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, specjalność: Dyrygentura chóralna.
 • w 2009 r. zakończyła studia na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina, Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku, kierunek: Wokalistyka, specjalność: Śpiew solowy (dyplom z wyróżnieniem).

Doświadczenie zawodowe:

2009 – 2010   asystent w klasie śpiewu solowego na Uniwersytecie Muzycznym im. F. Chopina

2010 – 2011   nauczyciel muzyki i zajęć artystycznych w Publicznym Gimnazjum nr 9 im. 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Białymstoku

2011 – 2017   nauczyciel śpiewu w Policealnym Studium Wokalno-Aktorskim Szkoła Talentów w  Białymstoku

2017 – 2019  nauczyciel muzyki i zajęć artystycznych w Szkole Podstawowej nr 8 w B-stoku

od 2017 r. dyrygent Chóru Szkolnego Undecimo, korepetytor w Chórze Miasta Białegostoku oraz nauczyciel muzyki w XI Liceum Ogólnokształcącym im. rtm. Witolda Pileckiego w Białymstoku.

Dorobek artystyczny:

Współpraca z wieloma białostockimi chórami, jako śpiewak i korepetytor (m.in. Chórem Opery i Filharmonii Podlaskiej, Białostockim Chórem Kameralnym Cantica Cantamus oraz Polskim Chórem Pokoju).  Uczestniczyła w nagraniach płyt CD (m.in. Litanie Ostrobramskie S. Moniuszki). Wykonywała partie solowe w wielu dziełach, m.in. Kantata Milda (2003) – partia Jutrzenki (prawykonanie Białystok, Łomża); C. Saint-Saens Oratorio de Noel (2003) – Pałac Buchholtza w Supraślu oraz Filharmonia Białostocka; S. Moniuszko Msza Es-dur;S. Moniuszko Operetka Jawnuta (2005) partia Jawnuty – Cyganki (prawykonanie w Białymstoku oraz w Łomży na Łomżyńskiej Scenie Operowej i Operetkowej); J. S. Bach Msza A-dur (2005); Wieczory Moniuszkowskie w Gościnnym Pałacyku Branickich – Ballady i romanse (2005,2006); arie z oper W. A. Mozarta (2006); arie i duety operowe S. Moniuszki(2006); S. Moniuszko Msza żałobna – Bazylika Katedralna w Białymstoku (2006);S. Moniuszko Opera Flis, partia Zosi (wykonanie koncertowe – Pałac Branickich (2008); Galowy Wieczór Moniuszkowski – arie i pieśni S. Moniuszki, Aula Magna (2009) W swoim dorobku artystycznym ma liczne prawykonania utworów: partia solowa w oratorium T. Trojanowskiego Stworzeni do miłości – prawykonanie w Bazylice Katedralnej w Białymstoku (2006); T. Trojanowski Oratorium do tekstów Stefana Kardynała Wyszyńskiego – prawykonanie w Białymstoku (2006) oraz w Łomży, w ramach II Jesiennego Festiwalu Muzycznego – Sacrum et Musica (2006) oraz w kościele NP NMP na Wigrach (2007). Partia solowa w Missy brevis J. Kaniowskiego – prawykonanie kościół św. Wojciecha w Białymstoku (2007).

Osiągnięcia:

- I miejsce w III Konkursie Młodych Chórmistrzów, Białystok 2004

- II miejsce w IX Konkursie Moniuszkowskim Pieśń Wieczorna, Białystok 2008

- wyróżnienie I st. w IV Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym Złote Głosy Mazowsza, W -wa 2009

Wielokrotny udział w Podlaskim Festiwalu Nauki i Sztuki a także Moniuszkowskim Festiwalu Podlasia, współpraca z Operą i Filharmonią Podlaską: koncert dyplomantów – partia Halki S. Moniuszki (2009) oraz Filharmonią Łomżyńską im. W. Lutosławskiego. Prowadziła też  Audycje z Filharmonią Białostocką dla szkół województwa Podlaskiego.

Debiut w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie partią Anny w operze
T. Szeligowskiego Bunt Żaków (2008); W Białymstoku debiut partią Zosi w operze
Flis S. Moniuszki, na deskach Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki (2009).

Od 2009-2012 roku wykonywała cykl koncertów Aria w Galerii, odbywający się w Galerii
im. Slendzińskich w Białymstoku, który cieszył się ogromnym powodzeniem.


Korepetytor  - mgr Maciej Falkiewicz

maciejfalkiewicz.jpg

Baryton, absolwent Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym w Białymstoku, w klasie śpiewu solowego Cezarego Szyfmana i Aleksandra Teligi oraz Podyplomowego Studium Pieśni na UMFC w Warszawie.

Swoje umiejętności wokalne doskonalił w trakcie kursów prowadzonych przez m.in. Olgę Pasiecznik, Romualda Tesarowicza, Marcello Lippiego, Jadwigę Rappé, Ryszarda Karczykowskiego, Ewę Iżykowską, Marka Rzepkę, Kaia Wessela, Bogdana Makala, Brunę Baglioni.
Jako solista brał udział w wielu koncertach i festiwalach takich jak: widowisku plenerowym The Fairy Queen (reż. S. Chondrokostas), Skrzypku na dachu J. Bocka (reż. M. Korwin) i Doris Day (reż. Z. Rybka) w Teatrze Powszechnym w Radomiu, Wenus i Adonis J. Blowa (reż. K. Garbacik, A. Korytkowska-Mazur), Il cavaliere per amore N. Piccinniego (reż. P. Chomczyk), w studenckich realizacjach oper: Wesele Figara W. A. Mozarta w Białostockim Teatrze Lalek (reż. P. Aigner), Napój miłosny G. Donizettiego (reż. B. Redo-Dobber), Cosi fan tutte W.A. Mozarta (reż. P. Chomczyk), Księżniczka Czardasza E. Kálmána, wykonał partię solową w spektaklu marionetkowym Kantata o kawie J. S. Bacha w Białostockim Teatrze Lalek oraz w spektaklu Świętoszek Moliera (reż. P. Aigner) współpracując z Akademią Teatralną im. A. Zelwerowicza w Białymstoku. W sezonie 2018/2019 zadebiutował w Warszawskiej Operze Kameralnej partią Bombalo w spektaklu Nocleg w Apeninach S. Moniuszki (reż. R. Skolmowski). Zaśpiewał także partie operowe w Dydonie i Eneaszu H. Purcella, Bastien und Bastienne W.A. Mozarta oraz Nowym Don Kiszocie S. Moniuszki (reż. P. Chomczyk). W sierpniu tego roku kreował rolę Macieja w Strasznym dworze S. Moniuszki (reż. B. Wiśniewska) podczas 37° Festival Internazionale di Mezza Estate we Włoszech.

Jest laureatem konkursów wokalnych takich jak: Turniej Akademii Muzycznych (II miejsce, 2019), I Ogólnopolski Konkurs Wokalny dla Dyrygentów Dirigere e cantare (I miejsce, 2018), XIX Międzynarodowy Konkurs Wokalny Iuventus Canti, (II miejsce, Vrable /Słowacja/ 2017), I Ogólnopolski Konkurs Wokalny Bella Voce (I miejsce, Busko Zdrój 2017), II Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Krystyny Jamroz (III miejsce, Busko Zdrój 2016), XIII Ogólnopolski Konkurs Moniuszkowski Aria i pieśń wieczorna (II miejsce oraz Puchar Rektora UMFC, Białystok 2015).
Współpracuje z Zespołem Muzyki Dawnej Diletto, Zespołem Muzyki Dawnej Il Tempo, Zespołem Schola Gregoriana Sancti Casimiri, Zespołem Muzyki Szanty Kliper.

Obecnie jest instruktorem w Chórze Miasta Białegostoku przy XI LO im. rtm. W. Pileckiego oraz w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki w Korycinie, gdzie prowadzi chór oraz zajęcia muzyczne dla dzieci i młodzieży.


Korepetytor  - mgr Karol Szmuksta

karolszmuksta.jpg

Absolwent Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina w Białymstoku kierunku instrumentalno pedagogicznego, specjalność pedagogika instrumentalna-flet poprzeczny oraz kierunku edukacja artystyczna, specjalność muzyka kościelna. Jest organistą w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, gdzie również prowadzi chór. Członek zespołu uwielbienia OdNowa. Szczęśliwy Mąż i Ojciec.


KONKURSY i  KONCERTY CHÓRU MIASTA BIAŁEGOSTOKU (2017-2018)

 • Złoty Kamerton na XXXVII Ogólnopolskim Konkursie Chórów A Cappella Dzieci
  i Młodzieży, Bydgoszcz (18.11.2017)
 • Puchar Ministra Edukacji Narodowej za zdobycie najwyższej punktacji w kategorii na XXXVII Ogólnopolskim Konkursie Chórów A Cappella Dzieci i Młodzieży, Bydgoszcz (18.11.2017)
 • Puchar Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za najlepsze wykonanie utworu obowiązkowego na XXXVII Ogólnopolskim Konkursie Chórów A Cappella Dzieci i Młodzieży, Bydgoszcz (18.11.2017)
 • Nagroda Specjalna Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za najlepsze wykonanie utworu obowiązkowego na XXXVII Ogólnopolskim Konkursie Chórów A Cappella Dzieci i Młodzieży, Bydgoszcz (18.11.2017)
 • Złoty Dyplom i II miejsce (I nie przyznano) na III Nemzetkӧzi Kórusverseny, Budapeszt (Węgry), (2018)
 • 5 IX 2017 r. Miejska Inauguracja Roku Szkolnego 2017/2018
 • 13 X 2017 oprawa muzyczna uroczystości z okazji miejskich obchodów Dnia Edukacji Narodowej
 • 16 X 2017 oprawa muzyczna uroczystości Dnia Edukacji Narodowej w XI LO
 • 16 X 2017 oprawa muzyczna uroczystości Dnia Edukacji Narodowej ZNP
 • 11 XII 2017 oprawa muzyczna opłatka stowarzyszenia Rubież
 • 15 XII 2017 koncert na Stadionie Miejskim (opłatek Prezydenta Białegostoku ze sportowcami)
 • 12 III 2018 koncert w Pałacu Branickich „Muzyczne Barwy Patriotyzmu”, prawykonanie utworu Michała Malca „Pięć spojrzeń na Niepodległą”
 • 21 III 2018 Requiem Karl Jenkins z towarzyszeniem Orkiestry Symfonicznej Zespołu Szkół Muzycznych w OiFP
 • 9 IV 2018 Requiem Karl Jenkins z towarzyszeniem Orkiestry Symfonicznej Zespołu Szkół Muzycznych w Kościele pw. Św. Kazimierza

DZIAŁALNOŚĆ CHÓRU MIASTA BIAŁEGOSTOKU W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 • 09.2018 – Miejska Inauguracja Roku Szkolnego 2018/2019
 • 10.2018 – Koncert w OiFP – podsumowanie Konkursu „Stulecie Niepodległości w Barwach Biało-Czerwonych
 • 10.2018 – Oprawa muzyczna Uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej w XI LO
 • 10.2018 – Oprawa Uroczystości z okazji Miejskich Obchodów Dnia Edukacji Narodowej
 • 10.2018 – Udział w XXXVIII Ogólnopolskim Konkursie Chórów a'Cappella Dzieci i Młodzieży w Bydgoszczy – SREBRNY KAMERTON w kategorii młodzieżowych chórów pozaszkolnych o głosach mieszanych do lat 21
 • 11.2018 – Oprawa muzyczna Konferencji Naukowej organizowanej przez UwB i ZNP
 • 11.2018 – Uroczysty Koncert „Ojczyzno ma” z okazji 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę
 • 12.2018 – Koncert na Stadionie Miejskim – Opłatek Prezydenta Miasta Białegostoku ze Sportowcami
 • 02.2019 – Oprawa Mszy Św. z okazji 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Białystok
 • 02.2019 – Uświetnienie Uroczystości z okazji 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Białystok
 • 04.2019 – Wyjazd na Konkurs 2.Gran Premio Internazionale di canto corale „CorAmore”2019 w Sestri Levante (Włochy) - nagroda I MIEJSCE
 • 04.2019 – Udział w Koncercie konkursowym o Grand Prix 2. Gran Premio Internazionale di canto corale „CorAmore”2019

 

KONCERTY i KONKURSY CHÓRU MIASTA BIAŁEGOSTOKU (2019-2020)

 • 10.2019  Koncert Chóru Miasta Białegostoku z okazji Dnia Edukacji Narodowej XI LO - Filharmonia Białostocka
 • 10.2019  Koncert Chóru Miasta Białegostoku z okazji Miejskich Obchodów DEN - Szkoła Pdst. Nr 51
 • 10.2019  Koncert Chóru Miasta Białegostoku z okazji DEN organizowany przez ZNP - Pałac Branickich
 • 8-10. 11. 2019  Wyjazd CMB na Konkurs Chóralny Rybnicka Jesień Chóralna do Rybnika - zdobyliśmy srebro
 • 11.2019  Występ CMB z okazji 100-lecia istnienia II LO w Białymstoku - Sala Koncertowa OiFP ul. Odeska
 • 02.2020  Koncert Chóru Miasta Białegostoku - Warsztaty Orkiestrowe WOW - Filharmonia Białostocka

DZIAŁALNOŚĆ Chóru Miasta Białegostoku 2020/2021/2022

 • 01.2021 – Chór Miasta Białegostoku zdobywa II miejsce i Nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego na XXVII Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. Ks. K. Szwarlika w Będzinie
 • 01.2021 – Chór Miasta Białegostoku zdobywa Złote Pasmo podczas XVI Ogólnopolskiego Konkursu Kolęd i Pastorałek Chełmno 2021
 • 09.2021 – Koncert Chóru Miasta Białegostoku w Pałacu Branickich – Jubileusz Szkoły Szpitalnej UDSK
 • 10.2021 – Koncert Chóru Miasta Białegostoku z okazji Miejskich Obchodów Dnia Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej nr 51
 • 10.2021 – Koncert Chóru Miasta Białegostoku połączonego z innymi chórami z okazji Jubileuszu Szkół Muzycznych w Filharmonii Białostockiej
 • 10.2021 – Nagranie Chóru Miasta Białegostoku na Konkurs Chóralny do Bydgoszczy
 • 11.2021 – Chór Miasta Białegostoku zdobywa Złoty Kamerton na Ogólnopolskim Konkursie Chóralnym w Bydgoszczy oraz Nagrodę Ministra Edukacji i Nauki za najwyższą punktację w kategorii oraz Nagrodę Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • 01.2022 – Nagranie Chóru Miasta Białegostoku na Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek w Rzeszowie
 • 01.2022 – Wspólny Koncert Kolędowy dwóch chórów – Chóru Miasta Białegostoku i Undecimo w Kościele św. Ojca Pio w Białymstoku
 • 01.2022 – Chór Miasta Białegostoku zdobywa I miejsce (99/100 punktów) na IX Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Rzeszowie
 • 27-29 05.2022 – Konkurs Chóralny 52 Legnica Cantat Srebrny Dyplom i III Miejsc
 • 06.2022 – Koncert Chóru Miasta Białegostoku z okazji 10-lecia Podlaskiej Rodziny Szkół Imienia Bohaterów Walki o Niepodległość Rzeczypospolite
 • 06.2022 – Koncert Chóru Miasta Białegostoku w Filharmonii Białostockiej z okazji Wiosny Młodzieży Artystycznej 2022
Nasi Partnerzy
logo bursa szkolna 1
https://xi-lo.edu.bialystok.pl/resource/image/361/683/42/39/150x150.png
Bądź z nami na bieżąco!
logo fb
Powrót na początek strony