Przydatne adresy:

1. Pomoc dzieciom i młodzieży, ich rodzicom oraz opiekunom uwikłanym w przemoc oraz będącym w kryzysie

Centrum Pomocy Dzieciom
Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki

ul. gen. F. Kleeberga 8
tel. (85) 652 54 94, 690 955 000
cpdbialystok@centrum-klanza.pl

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie DROGA

ul. Proletriacka 21
tel. (85) 652 47 17, (85) 652 18 36,
stowdroga@wp.pl

Ośrodek Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku

ul. Włókiennicza 7
tel. (85) 879 79 46/47/48
oik@mopr.bialystok.pl

Zespoły
Pracowników
Socjalnych

Nr 1-ul. Mieszka I 8c, tel. (85) 748 20 27, zps1@mopr.bialystok.pl

Nr 2-ul. Siewna 2, tel. (85) 879 78 30/31/32, zps2@mopr.bialystok.pl

Nr 3-ul. H. Sienkiewicza 53, tel. (85) 879 78 48/49, zps3@mopr.bialystok.pl

Nr 4-ul. Radzymińska 16, tel. (85) 879 78 65/66/67, zps4@mopr.bialystok.pl

Nr 5-ul. gen. J. Hallera 8, tel. (85) 879 78 71/72, zps5@mopr.bialystok.pl

Nr 6-ul. gen. J. Bema 2, tel. (85) 879 78 91/92, zps6@mopr.bialystok.pl

Nr 7-ul. Storczykowa 5, tel. (85) 879 79 04/05, zps7@mopr.bialystok.pl

Nr 8-ul. Swobodna 24, tel. (85) 879 79 34/35/36, zps8@mopr.bialystok.pl

Nr 9-ul. W. Witosa 38, tel. (85) 879 78 07/08, zps9@mopr.bialystok.pl

Poradnie
Psychologiczno-
Pedagogiczne

Poradnia Nr 1 w Białymstoku
ul. Piotrkowska 2
tel. (85) 744 53 50, pppl@um.bialystok.pl 

 

Poradnia Nr 2 w Białymstoku
ul. Mazowiecka 35
tel. (85) 742 34 34, (85) 879 77 70, sekretariat@ppp2.eu

2. Działania interwencyjne i wspierające dla ofiar przemocy domowej oraz punkty pomocy osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom

Stowarzyszenie TABOR

ul. Składowa 7
tel. 742 82 23, 508 492 991
kowrachl@gmail.com

Stowarzyszenie Rodzin Trzeźwościowych AZYL

ul. Mieszka 1 8c lok. 14
tel. (85) 732 11 69
azyl.bialystok@gmail.com

Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich PRZYMIERZE

ul. H. Wieniawskiego 12
tel. 694 109 779
stowarzyszenieprzymierze@tlen.pl

Białostockie Stowarzyszenie Klub Abstynentów KROKUS

ul. Jaglenki 4
tel. (85) 743 58 43
klubkrokus@o2.pl

Białostockie Stowarzyszenie Klub Abstynentów TĘCZA

ul. gen. J. Hallera 8
tel. (85) 662 08 21, 518 324 296
b.s.k.a.tecza@wp.pl

Stowarzyszenie abstynentów Klub Abstynentów ARKA

ul. Barszczańska 5 lok. 102a
tel. (85) 661 92 62
Klub.arka@wp.pl

ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia

ul. Św. Mikołaja 5
tel. 781 001 071
eleos@poczta.onet.pl


3. Interdyscyplinarna ochrona dzieci przed krzywdzeniem i przemocą - poradnik

 

4. Placówki pomocowe ODP w Białymstoku

 


5. Standardy ochrony dzieci

standardy ochrony dzieci.png

Nasi Partnerzy
logo bursa szkolna 1
https://xi-lo.edu.bialystok.pl/resource/image/361/683/42/39/150x150.png
Bądź z nami na bieżąco!
logo fb
Powrót na początek strony