Rada Rodziców przy XI Liceum Ogólnokształcącym
im. rtm. Witolda Pileckiego
w Białymstoku
ul. Grottgera  9, 15–225 Białystok

 

SKŁADKA W ROKU SZKOLNYM WYNOSI 150 ZŁ.

NR KONTA:
64 1240 5211 1111 0000 4921 9861

 

Zarząd Rady Rodziców:

Przewodnicząca Rady Rodziców - Bartłomiej Wałamaniuk

Wiceprzewodniczący Rady Rodziców - Marzena Żabińska

Sekretarz Rady Rodziców - Anna Ostaszewska

Członkowie Zarządu Rady Rodziców - Marcin Klimuk, Anna Olszewska, Monika Rainko


 

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców:

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Jakub Gryko

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - Tomasz Lachowski

Członek Komisji Rewizyjnej - Tomasz GierasimiukZadaniem Rady Rodziców jest w szczególności:

a) Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną: programu wychowawczego szkoły,  programu profilaktyki

b) Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy kształcenia lub wychowania  szkoły

c) Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły

d)  Pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły

e) Gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalenie zasad użytkowania tych funduszy

f)  Zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły, wśród nich zaś: znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w szkole i w klasie, uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka i jego postępów lub trudności, znajomości regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci, wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły.

Nasi Partnerzy
logo bursa szkolna 1
https://xi-lo.edu.bialystok.pl/resource/image/361/683/42/39/150x150.png
Bądź z nami na bieżąco!
logo fb
Powrót na początek strony